Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

 

Do Przedszkola Niepublicznego "Wyspa Przedszkolaka" przyjmowane są dzieci w wieku 2,5- 6 lat.

Dzieci przypisywane są do grup według wieku: Grupa "Kotki" to nasze kochane maluszki, czyli dzieci w wieku 2,5-4 lat. Grupa "Rybki" to dzieci w wieku 4-5 lat oraz dzieci 6-letnie realizujące w naszym przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. "zerówkę".

Nasze przedszkole oprócz realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oferuje dzieciom w ramach czesnego ( bez dodatkowych opłat) szereg zajęć dodatkowych. Nasi mali podopieczni aktywnie spędzają czas poprzez udział w takich zajęciach jak:

- rytmika

- zajęcia artystyczne,

- język angielski,

- Metoda Dobrego Startu,

- gimnastyka,

- religia,

- zajęcia eksperymentalne prowadzone przez centrum EduFun,

- teatrzyki, koncerty, spektakle, prelekcje, wizyty ciekawych gości.

 

Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Oprócz integracji w grupie rówieśników , zapewniamy dzieciom kompleksową pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Od wielu lat współpracujemy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczna Pegaz, dzięki czemu dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mają zapewnioną stałą i regularna terapię z takimi specjalistami jak: psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, pedagog terapeuta. Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka" organizuje realizację Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zakwalifikowanie dziecka na bezpłatne terapie indywidualne odbywa się na podstawie posiadanego przez dziecko dokumentu, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola po uzyskaniu zgody rodziców, mają prawo do bezpłatnych badań przesiewowych, które odbywają się co roku na przełomie września i października.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną zwolnione są z opłacania czesnego.

Galerię zdjęć oraz posty dotyczące naszego przedszkola znajdziesz na: www.facebook.com/WyspaPrzedszkolaka