Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

PLAN DNIA

GRUPA – RYBKI

 

6.00 – 8.15

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.  Zabawy integrujące grupę.

 

8.15 – 8.30

Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno – porządkowe. Praca dyżurnych.

 

8.30 – 9.00

Śniadanie – Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Przestrzeganie zasad dobrego zachowania przy stole. Wdrażanie do czynności higienicznych
i porządkowych po zakończeniu śniadania.

 

9.00 – 11.00

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizowane zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem pakietów edukacyjnych oraz tablicy multimedialnej. Stwarzanie sytuacji stymulujących wszechstronny rozwój dziecka oraz nabywanie kluczowych umiejętności. Wdrażanie dzieci do posługiwania się językiem obcym – j. angielski.  Zajęcia umuzykalniające i ćwiczenia gimnastyczne. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw.

 

11.00 – 12.00

Czynności samoobsługowe. Wdrażanie dzieci do samodzielności w zakresie zakładania odzieży i butów. Nabywanie i doskonalenie umiejętności zapinania guzików, wiązania sznurowadeł. Zabawy i gry na świeżym powietrzu. Zabawy na placu zabaw, spacery poza teren przedszkola połączone z obserwacjami przyrody, zbieraniem materiału przyrodniczego oraz poznawaniem najbliższego otoczenia. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na terenie przedszkola i poza nim.  

 

12.00 – 13.00

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu. Praca dyżurnych.

Obiad – przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania przy stole. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

 

13.00 – 14.30

Popołudniowe zajęcia dodatkowe, praca indywidualna z dziećmi sześcioletnimi, terapia pedagogiczna – zajęcia indywidualne. Gry i zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, ćwiczenia grafomotoryczne. Relaksacja w formie zabaw i ćwiczeń przy muzyce, słuchanie bajek – rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej oraz inwencji twórczej. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualny rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań.

 

14.30 – 15.00

Czynności higieniczno – porządkowe. Podwieczorek – przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania przy stole. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

 

15.00 – 17.00

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci. Zabawy przy muzyce, słuchowiska. Czytanie bajek przez nauczyciela. Wyjście na przedszkolny plac zabaw. Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele:

mgr Ewelina Fabisz – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

mgr Weronika Feitek – nauczyciel wychowania przedszkolnego/ pedagog terapeuta

Galerię zdjęć oraz posty dotyczące naszego przedszkola znajdziesz na: www.facebook.com/WyspaPrzedszkolaka