Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Nauczyciel wychowawca: mgr Anita Dawyda

Pomoc nauczyciela: Alicja Jedynak 

PLAN DNIA GRUPA- KOTKI

6:00-8:15

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo – dydaktycznych ,pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy.

8:15-8:30

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne. Praca dyżurnych ( 4 latki )

8:30-9:00

Śniadanie : przestrzeganie zasad dobrego zachowania podczas spożywania posiłku , ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami .Mycie zębów.

9:00-10:15

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i w małych zespołach. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka .Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych.

10:15-10:30

Czynności samoobsługowe w szatni , wdrażanie do samodzielności.

10:30-11:40

Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane w małych grupach. Zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze , spacery , wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą. Dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkującego bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

11:40-12:00

Czynności samoobsługowe w szatni zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu. Praca dyżurnych (4 latki)

12:00-12:40

Obiad: przestrzeganie zasad dobrego zachowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami .Praca dyżurnych (4 latki)

12:40-14:15

Czynności samoobsługowe -leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej.

14:30-15:00

Podwieczorek. Przestrzeganie zasad dobrego zachowania podczas posiłku .Praca dyżurnych(4 latki)

15:00-17:00

Rozchodzenie się dzieci do domu. Organizowanie różnorodnych zabaw w grupie i indywidualnie z dzieckiem.

 

 

 

 

 

 

Galerię zdjęć oraz posty dotyczące naszego przedszkola znajdziesz na: www.facebook.com/WyspaPrzedszkolaka